İçeriğe Atla Menüye Atla
 

aa

İtfaiye Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı: İtfaiye personelinin olası yangınları önlemesi, yangın anında doğru davranış tarzlarının kazandırılması ile yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma konusunda eğitilmesi, yangınlara müdahale etmesi

Hedef Kitle: Belediye İtfaiye Personeli

Ön Koşul: İtfaiyeci olmak

Ölçme ve Değerlendirme: Yazılı Sınav ve Tatbikat

Eğitimin Süresi: 10 Gün (80 ders saati)

Sertifikasyon: Sertifika

Eğitimde Yer Alan Konular:

 Temel Yangın Bilgileri

 • Yanma ve yangın bilgisi
 • Yanma çeşitleri
 • Yangın sebepleri ve etkenleri
 • Yangın önleyici tedbirler
 • Yangın sınıfları
 • Yangın belirtileri ve safhaları
 • Yanma ürünleri
 • Yangın yerinde tehlikeler
 • Söndürme metotları
 • Yangın söndürme de kullanılan maddeler
 • Haberleşme
 • İhbarın alınması, Gruptan hareket
 1. Yangın çeşitleri
 • Bina yangınları
 • Akaryakıt madde yangınları
 • LPG ve Doğalgaz yangınları
 • Araç yangınları
 • Baca yangınları
 • Orman yangınları
 1. Yangınla ilgili yönetmelikler
 • Belediye İtfaiye Yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 1. Tehlikeli Maddeler (ERG Kullanımı
 2. Yangından koruyucu teçhizatla
 3. Kurtarma aletleri
 4. Merdivenler
 5. Yaralı taşıma teknikleri
 6. Yangın hortumları, rekorlar ve lanslar
 7. Taşınabilir söndürme cihazları
 8. İtfaiye araçları ile müdahale teknikleri, su verme teknikleri
 • Köpük işleme teknikleri
 • Su desteği teknikleri
 1. Yangından kurtarma işlemleri
 • Gaz ve duman dolu ortamlarda arama teknikleri
 • Kurtarma teknikleri
 1. Afetler
 • Afet tanımı, türleri
 • Arama ve kurtarma donanımlarının tanıtımı ve kullanımı, düğüm teknikleri
 • Temel arama ve kurtarma becerileri
 1. Bina, Araç, Akaryakıt ve LPG yangınları söndürme ve kurtarma tatbikatı.

Kaynakça: AFADEM Yangın Bilgisi ve İtfaiye Eğitimi Kitabı